Showing 56 results

Authority record
Person

Turner, Vladimír

  • Person
  • 1986–

Narozen v Praze v roce 1986, je multimediální umělec a dokumentarista. Absolvoval Centrum audiovizuálních studií na pražské FAMU, a také stáž v ateliéru Intermediální konfrontace Jiřího Davida na VŠUP či studijní pobyt v Argentině na Universidad de Cine, Buenos Aires. Jeho tvorbu ovlivnil street art a graffiti, v rámci kterých se pohyboval v době studií. Věnuje se dokumentárnímu filmu a umění ve veřejném prostoru. Jeho zájem o aktivismus jej přivedl k osvojení performance a uměleckých intervencí, díky nimž se mnohdy ocitá na hraně legality. Do roku 2012 působil jako člen skupiny Ztohoven. Své filmy prezentuje na domácích i zahraničních filmových festivalech, v galeriích v instalační podobě i jako site-specific, stejně jako v televizním vysílání.

Vargová, Petra

  • Person
  • 1973-

Narozena 1973 v Praze; v roce 2022 absolvovala studium na Akademii výtvarných umění v Praze (obory: Konceptuální tendence, Intermediální tvorba, Nová média I), v roce 2006 rovněž absolvovala Art and Technology Graduate Program na Gothenburg University and Chalmers University of Technology. V současnosti je studentkou doktorského studia na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Katedra výtvarné výchovy). Kromě umělecké praxe a pedagogického působení se dlouhodobě věnuje rovněž kurátorské činnosti (v současnosti pracuje jako kurátorka sbírky výtvarného umění Památníku Lidice).

Váša, Petr

  • Person
  • 1965-

Narozen 1965 v Brně, v letech 1983–1988 zde studoval Vědu o výtvarném umění (Masarykova univerzita). V Brně působil rovněž pedagogicky a to na Fakultě výtvarného umění Vysokého učení technického (zejména v Ateliéru intermediální a digitální tvorby) a na Janáčkově akademii múzických umění. Kromě výtvarné a audiovizuální oblasti se dlouhodobě věnuje také hudbě a projektu fyzického básnictví.

Zajíček, Jan

  • Person
  • 1977-

Narozen 1977 v Praze, zde vystudoval Výtvarnou školu Václava Hollara a později také Filmovou a televizní fakultu Akademie múzických umění (Katedra režie, Katedra animované a multimediální tvorby). Mezi lety 1993–2000 byl členem rapové skupiny WWW, současně byl jedním z průkopníků české graffiti scény (tvořil pod pseudonymem Skarf, Scraf, nebo TCP crew). Kromě působení v oblasti autorské režie je Jan Zajíček autorem mnoha hudebních videoklipů, televizních spotů, nebo hudby k několika filmovým titulům. Je držitelem mnoha cen (např. čestné uznání Festivalu Eurovideo 99, Malaga, Španělsko, 1999; cena za nejlepší studentskou kolekci festivalu, Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, 2003; cena Akademie populární hudby Anděl za nejlepší český videoklip roku 2007). V minulosti působil rovněž pedagogicky na Literární akademii Josefa Škvoreckého v Praze.

Zůbek, Aleš

  • Person
  • 1997–

Narozen roku 1997 v Rožnově pod Radhoštěm. Po studiu filmové teorie se začal věnovat vlastní tvorbě v Centru audiovizuálních studií na FAMU. Ve své umělecké praxi se zabývá propojením vědy a fikce s důrazem na imerzi a užití digitálních vizuálních efektů. Vystupuje jako součást hudebního projektu For All The Flesh s živými videoprojekcemi.

Results 51 to 56 of 56