Showing 2762 results

Archival description
Advanced search options
Print preview Hierarchy View:

2328 results with digital objects Show results with digital objects

Můj osobní „nekonečný“ vektor

  • nfa-va-009136
  • Subseries
  • Druhá polovina 80. let
  • Part of Videoarchiv

Můj osobní „nekonečný“ vektor patří mezi filmové záznamy akcí Lumíra Hladíka, které byly natočeny na 8 mm barevný film, jenž byl umělcem v roce 2019 uložen do Národního filmového archivu. „Rozhodl jsem se, že se stanu vlastníkem kosmického vektoru“. Na základě tohoto rozhodnutí vykonal v roce 1977 Lumír Hladík akci, v níž do krajiny vsadil patník a ceduli se symboly nekonečna, která na místě vydržela následujících pětadvacet let. K tomuto symbolickému uměleckému „přisvojení“ si zvolil místo na úpatí kopce Klepec u Úval. V druhé polovině osmdesátých let (přesněji není známo), kdy už Hladík žil v Kanadě, natočil místo jeho přítel Petr Soukup, který pořídil filmové záznamy i všech předchozích umělcových akcí. Filmový materiál se do Hladíkových rukou dostal až o dekádu později. Dílo bylo prezentováno v rámci společné výstavy s Jiřím Kovandou 35 let 7000 kilometrů: Lumír Hladík a Jiří Kovanda, Svit, Praha, 8. 9. – 27. 10. 2011. V roce 2020 byl film Můj osobní „nekonečný“ vektor uveden v rámci pásma Filmové záznamy akcí Lumíra Hladíka / 1976–1981 na MFDF Jihlava 2020 v programové sekci Fascinace. Přibližná délka díla je 18 s.

Hladík, Lumír

Image Maker

Dílo Image Maker vzniklo pro samostatnou výstavu Pavly Scerankové s názvem Veritas, která se uskutečnila v pražské Drdova Gallery (2015). Filmová dokumentace výstavní instalace ukazuje vertikální projekci snímku, kterou ve výstavním prostoru doplňuje stejnojmenný objekt tvořený sochou a šicím strojem. Pracovní verze filmu ilustruje provázanost instalace s projekcí, neboť za pomoci dokumentovaného šicího stroje je roztáčen figurální objekt, jehož pohyb zachycuje finální verze snímku. Inspirací pro vznik díla byl zájem umělkyně o fyziognomii lidského vnímání, a to konkrétně o sakadické pohyby oka. Videoinstalace vychází z reflexe trajektorie pozorujícího oka, které svým pohybem buduje vizuální objem. Umělkyně tak v díle pracuje s principy konstrukce lidského vizuálního pole a utvářením obrazu jako časoprostorového prožitku. Přibližná délka audiovizuálního díla je 2 min 33 s.

Sceranková, Pavla

Náhledová fotografie 05

Náhledová fotografie autorizované reprezentace audiovizuálního díla Našla v lese (2006, autorkou Eva Jiřička)

Jiřička, Eva

MediaInfo report archivního masteru

MediaInfo report archivního masteru audiovizuálního díla 28 stotín Synagógy (2010, autorkou Pavla Sceranková).

Národní filmový archiv

Náhledové video původní verze

Náhledové video autorizované reprezentace původní verze audiovizuálního díla Malování do vzduchu (1965, autorem Radek Pilař)

Pilař, Radek

Dokumentace

Složka obsahuje kompletní akviziční dokumentaci audiovizuálního díla Dead or Alive 2 (2001, autorkou Petra Vargová), konzervátorskou zprávu a MediaInfo reporty autorizované reprezentace a archivního masteru díla.

Národní filmový archiv

Čas zkoušky

Výtvarně zpracovaný záznam zkoušky před koncertem Ireny a Vojtěcha Havlových. Záběry hudebníků a klášterního interiéru jsou na několika místech doplněny fotografiemi z demonstrací v roce 1989. Přibližná délka audiovizuálního díla je 7 min 40 s.

Pilař, Radek

Konzervátorská zpráva

Konzervátorská zpráva audiovizuálního díla Pinup (1963 – 1990, autorem Radek Pilař)

Národní filmový archiv

Dokumentace

Složka obsahuje kompletní akviziční dokumentaci audiovizuálního díla ARCO (1993, autorem Ivan Tatíček), konzervátorskou zprávu, MediaInfo reporty autorizované reprezentace díla a archivního masteru.

Národní filmový archiv

Náhledová fotografie 05

Náhledová fotografie autorizované reprezentace audiovizuálního díla Burger und Ther (2004, autorem Marek Ther)

Ther, Marek

MediaInfo report autorizované reprezentace

MediaInfo report autorizované reprezentace audiovizuálního díla Můj osobní „nekonečný” vektor (druhá polovina 80. let, autorem Lumír Hladík)

Národní filmový archiv

Náhledy

Složka obsahuje náhledy k autorizované reprezentaci audiovizuálního díla Zurich (2008, autorem Adéla Babanová).

Babanová, Adéla

Náhledová fotografie 04

Náhledová fotografie autorizované reprezentace audiovizuálního díla Samizdat (1972, autorem Jan Ságl)

Ságl, Jan

Sken filmu

Sken filmu audiovizuálního díla Zkušebna v Argentinské (1973, autorem Jan Ságl)

Ságl, Jan

Náhledy

Složka obsahuje náhledy k autorizované reprezentaci audiovizuálního díla Prut (2010, autorkou Adéla Babanová).

Babanová, Adéla

Náhledové video

Náhledové video autorizované reprezentace audiovizuálního díla Air (2001, autorem Jan Jedlička)

Jedlička, Jan

Filmy

Složka obsahuje autorizovanou reprezentaci a archivní master audiovizuálního díla Spejbl a Hurvínek (1998, autorem Zdeněk Mezihorák).

Mezihorák, Zdeněk

Náhledová fotografie 02

Náhledová fotografie autorizované reprezentace audiovizuálního díla Wet Video (1993, autorkou Elen Řádová)

Řádová, Elen

Akviziční zpráva

Akviziční zpráva audiovizuálního díla Karamel je cukr, co už se neuzdraví (1999, autorem Jan Zajíček).

Národní filmový archiv

Filmy

Složka obsahuje autorizovanou reprezentaci a archivní master audiovizuálního díla Po stopách krve (1998, autorem Zdeněk Mezihorák).

Mezihorák, Zdeněk

Titulky (EN)

Titulkový soubor pro autorizovanou verzi audiovizuálního díla Malinko nakouknout (2020, autorem Tomáš Kajánek)

Kajánek, Tomáš

Alternativní verze 02

Alternativní verze audiovizuálního díla Interno (2001, autorem Jan Jedlička)

Jedlička, Jan

Results 26 to 50 of 2762