Videoarchiv Národního filmového archivu

Specializovaná veřejná databáze Videoarchiv zpřístupňuje široké veřejnosti záznamy o dílech, která jsou součástí sbírky Národního filmového archivu, včetně jejich archivní dokumentace a video náhledů. Zahrnuje pestré spektrum obrazových nosičů a formátů. Databáze, která je průběžně doplňována, nabízí historický, tematický a generační průřez dějinami českého pohyblivého obrazu mimo kontext kinematografie.

Návod k použití (pdf)

Videoarchiv Národního filmového archivu se zaměřuje na audiovizuální díla vzniklá v rámci uměleckého provozu nebo na pomezí dalších kulturních praxí. Audiovizuální dílo je chápáno jako technicky závislé umění, které se odehrává v čase s důrazem na formy elektronického obrazu. Historie této umělecké praxe v českém kontextu sahá na počátek sedmdesátých let dvacátého století a dnes tvoří nezanedbatelnou součást národního kulturního dědictví.

Prohlížet záznamy
Vyhledávat
Více o projektu

Záznamy, které nejsou dostupné na webu v plném rozsahu z důvodu licenčních nebo právních omezení, lze prohlížet bezplatně prostřednictvím fyzické nebo on-line badatelny NFA.

Distribuce a zápůjčky
Informance pro badatele
Metodika

Badatelské žádosti a distribuční kontakt: reserse@nfa.cz.

Specializovaná veřejná databáze (S) vznikla v roce 2021 jako součást výzkumného projektu Audiovizuální dílo mimo kontext kinematografie: dokumentace, archivace a zpřístupnění DG20P020VV025 (NAKI II).