Showing 2762 results

Archival description
Advanced search options
Print preview Hierarchy View:

2328 results with digital objects Show results with digital objects

Rešerše

Rešerše k audiovizuálnímu dílu Rituální vražda pitomého úsměvu (1976, autorem Lumír Hladík)

Národní filmový archiv

Titulky (CS, EN)

Titulky (explikace akcí) v českém a anglickém jazyce k audiovizuálnímu dílu Rituální vražda pitomého úsměvu (1976, autorem Lumír Hladík)

Národní filmový archiv

MediaInfo report skenu filmu

MediaInfo report skenu filmu audiovizuálního díla Rituální vražda pitomého úsměvu (1976, autorem Lumír Hladík)

Národní filmový archiv

Náhledy

Složka obsahuje náhledy k autorizované reprezentaci audiovizuálního díla Rituální vražda pitomého úsměvu (1976, autorem Lumír Hladík).

Hladík, Lumír

Náhledová fotografie 02

Náhledová fotografie autorizované reprezentace audiovizuálního díla Rituální vražda pitomého úsměvu (1976, autorem Lumír Hladík)

Hladík, Lumír

Náhledová fotografie 04

Náhledová fotografie autorizované reprezentace audiovizuálního díla Rituální vražda pitomého úsměvu (1976, autorem Lumír Hladík)

Hladík, Lumír

Náhledová fotografie 05

Náhledová fotografie autorizované reprezentace audiovizuálního díla Rituální vražda pitomého úsměvu (1976, autorem Lumír Hladík)

Hladík, Lumír

Konzervátorská zpráva

Konzervátorská zpráva audiovizuálního díla Jako z filmu (2016, autorem Tomáš Svoboda)

Národní filmový archiv

Archivní master

Archivní master audiovizuálního díla Prohnutá dlažba (2017, autorkou Alžběta Bačíková). Jedná se o verzi díla určenou pro jednokanálovou prezentaci.

Bačíková, Alžběta

Autorizovaná reprezentace

Autorizovaná reprezentace audiovizuálního díla Prohnutá dlažba (2017, autorkou Alžběta Bačíková). Jedná se o verzi díla určenou pro jednokanálovou prezentaci.

Bačíková, Alžběta

Náhledy

Složka obsahuje náhledy autorizované reprezentace audiovizuálního díla Prohnutá dlažba (2017, autorkou Alžběta Bačíková). Jedná se o náhledy verzí určených pro jednokanálovou a vícekanálovou prezentaci.

Bačíková, Alžběta

Náhledová fotografie 04

Náhledová fotografie autorizované reprezentace audiovizuálního díla Prohnutá dlažba (2017, autorkou Alžběta Bačíková). Jedná se o náhled verze určené pro vícekanálovou prezentaci, konkrétně kanálu 1.

Bačíková, Alžběta

Dokumentace

Složka obsahuje kompletní akviziční dokumentaci audiovizuálního díla Už nikdy tenhle balvan (1978, autorem Lumír Hladík), konzervátorskou zprávu, titulkový soubor, a MediaInfo reporty autorizované reprezentace díla a skenu filmu.

Národní filmový archiv

Rešerše

Rešerše k audiovizuálnímu dílu Už nikdy tenhle balvan (1978, autorem Lumír Hladík)

Národní filmový archiv

Náhledová fotografie 03

Náhledová fotografie autorizované reprezentace audiovizuálního díla Hranice - otázka bez odpovědi (1977, autorem Lumír Hladík)

Hladík, Lumír

Akviziční zpráva

Akviziční zpráva audiovizuálního díla Můj osobní „nekonečný” vektor (druhá polovina 80. let, autorem Lumír Hladík)

Národní filmový archiv

Titulky (CS, EN)

Titulky (explikace akcí) v českém a anglickém jazyce k audiovizuálnímu dílu Můj osobní „nekonečný” vektor (druhá polovina 80. let, autorem Lumír Hladík)

Národní filmový archiv

Filmy

 • nfa-va-154990
 • File
 • Druhá polovina 80. let
 • Part of Videoarchiv

Složka obsahuje autorizovanou reprezentaci audiovizuálního díla Můj osobní „nekonečný" vektor (druhá polovina 80. let, autorem Lumír Hladík), sken filmu a alternativní verzi díla se souvisejícím archivním mastrem. Původní 8mm filmový materiál uložil Lumír Hladík v roce 2019 do depozitu Národního filmového archivu, kde byl následně nově digitalizován. Toto pásmo, uvedené pod umělým názvem Filmové záznamy akcí Lumíra Hladíka / 1976–1981, obsahovalo záznamy sedmi akcí: Rituální vražda pitomého úsměvu, Neznámý zůstal neznámý, Můj osobní nekonečný vektor, Hranice - otázka bez odpovědi, Zmenšil jsem průměr Země, Už nikdy tenhle balvan, Moře v zrcadle. Na základě konzultace si Lumír Hladík vyžádal vytvoření nového, světlejšího digitalizátu. Jako autorizovanou verzi záznamu akce Můj osobní „nekonečný" vektor pak označil tento nový digitalizát uskutečněný v dubnu 2021. Alternativní verze díla byla získaná přímo z Akademie výtvarných umění v Praze (kolekce Videoarchiv). Je opatřena hudbou (blíže neidentifikováno) a anglickou explikací akce formou vloženého titulku přes obraz pomocí prolínačky. Související archivní master alternativní verze vznikl transkódováním originálního born-digital videa, jež proběhlo v Národním filmovém archivu v roce 2021.

Hladík, Lumír

Autorizovaná reprezentace

 • nfa-va-793070
 • Item
 • Druhá polovina 80. let
 • Part of Videoarchiv

Autorizovaná reprezentace audiovizuálního díla Můj osobní „nekonečný” vektor (druhá polovina 80. let, autorem Lumír Hladík)

Hladík, Lumír

Náhledová fotografie 02

 • nfa-va-494408
 • Item
 • Druhá polovina 80. let
 • Part of Videoarchiv

Náhledová fotografie autorizované reprezentace audiovizuálního díla Můj osobní „nekonečný” vektor (druhá polovina 80. let, autorem Lumír Hladík)

Hladík, Lumír

Metrofilm

Ačkoliv Metrofilm Ivana Tatíčka vznikl na základě inspirace dobovými videoklipy z rakouské televize, není v pravém smyslu film hudební. Dvojice alegorických postav dezorientace a řádu (David Pacholík a Ivana Málková) ve filmu proplouvá v repetitivních pohybech prostory metra a konfrontuje se se systémem pravidel, postupů a geometrickým řádem. Autenticky tak ilustruje dobovou atmosféru osobní volby mezi společenskou rezignací, taktizováním ve veřejném prostoru nebo hledáním vnitřní svobody, kterou mohl skýtat relativně svobodný pohyb v paralelním světě. Hudbu zkomponoval až na dokončený obraz Vladimír Helebrant, člen skupiny Němý Bobeš. Ve filmu se v drobné roli neočekávaně objeví i Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Uvedení Metrofilmu na Mladé kameře v Uničově doprovázela kritika ze strany festivalové poroty, která film odsoudila, avšak toto odmítnutí a současně vřelé přijetí filmu v alternativních kruzích přivedlo Tatíčka obratem k následující spolupráci s hudební skupinou Nahoru po schodišti dolů band. Přibližná délka díla je 8 min 34 s.

Tatíček, Ivan

Konzervátorská zpráva

Konzervátorská zpráva audiovizuálního díla Moře v zrcadle (1980, autorem Lumír Hladík)

Národní filmový archiv

Autorizovaná reprezentace

Autorizovaná reprezentace audiovizuálního díla Moře v zrcadle (1980, autorem Lumír Hladík). Na rozdíl od skenu filmu tato verze neobsahuje záběry z cesty Lumíra Hladíka do východoněmeckého Warnemünde.

Hladík, Lumír

Results 51 to 75 of 2762