Showing 2762 results

Archival description
Advanced search options
Print preview Hierarchy View:

2328 results with digital objects Show results with digital objects

Náhledová fotografie 01

Náhledová fotografie autorizované reprezentace audiovizuálního díla Bosákové hody (1972, autorem Jan Ságl)

Ságl, Jan

Náhledové video

Náhledové video autorizované reprezentace audiovizuálního díla Bosákové hody (1972, autorem Jan Ságl)

Ságl, Jan

Suchá u Nejdku

Snímek Jana Ságla zachycuje přípravy společného koncertu Plastic People a Aktual v Suché u Nejdku. Film postupně zaznamenává příjezdy účinkujících, stěhování aparatury a exteriéry kolem místa konání. Ne však samotný koncert. Ten se odehrával v naprosté tmě a ve filmu je z něj čitelný pouze několikaokénkový záběr plivání ohně, které bylo jedním z mnoha pyrotechnických efektů využívaných na koncertech Plastiků. V tomto případě jde o mžikavou vzpomínku na technika, plivače ohně a pozdějšího bubeníka Dg307 Vladimír Vyšína. V roce 2016 byl film uveden na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě (programová sekce Dílny). Přibližná délka audiovizuálního díla je 2 min 50 s.

Ságl, Jan

Sken filmu

Sken filmu audiovizuálního díla Samizdat (1972, autorem Jan Ságl)

Ságl, Jan

Náhledové video

Náhledové video autorizované reprezentace audiovizuálního díla Samizdat (1972, autorem Jan Ságl)

Ságl, Jan

Autorizovaná reprezentace

Autorizovaná reprezentace audiovizuálního díla Suchá u Nejdku (1972, autorem Jan Ságl)

Ságl, Jan

Náhledy

Složka obsahuje náhledy autorizované reprezentace audiovizuálního díla Suchá u Nejdku (1972, autorem Jan Ságl).

Ságl, Jan

Náhledová fotografie 05

Náhledová fotografie autorizované reprezentace audiovizuálního díla Suchá u Nejdku (1972, autorem Jan Ságl)

Ságl, Jan

Náhledy

Složka obsahuje náhledy autorizované reprezentace audiovizuálního díla Wilsonova svatba (1972, autorem Jan Ságl).

Ságl, Jan

Náhledová fotografie 01

Náhledová fotografie autorizované reprezentace audiovizuálního díla Wilsonova svatba (1972, autorem Jan Ságl)

Ságl, Jan

Náhledová fotografie 04

Náhledová fotografie autorizované reprezentace audiovizuálního díla Wilsonova svatba (1972, autorem Jan Ságl)

Ságl, Jan

Náhledová fotografie 01

Náhledová fotografie autorizované reprezentace audiovizuálního díla Pocta Fafejtovi (1972, autorem Jan Ságl)

Náhledová fotografie 03

Náhledová fotografie autorizované reprezentace audiovizuálního díla Pocta Fafejtovi (1972, autorem Jan Ságl)

Náhledová fotografie 04

Náhledová fotografie autorizované reprezentace audiovizuálního díla Pocta Fafejtovi (1972, autorem Jan Ságl)

Náhledové video

Náhledové video autorizované reprezentace audiovizuálního díla Pocta Fafejtovi (1972, autorem Jan Ságl)

Underground

Underground je jedním z mála filmů Jana Ságla mimo dokumentární souvislosti podzemní scény. Snímek zachycuje v jediném statickém záběru nekončící výstup cestujících z prvního pojízdného schodiště ve stanici metra Můstek. Do zřejmého kontextu strukturálního filmu – fixní kompozice v několika rovinách pohybu však Ságl exponuje i téma společenské. Dav cestujících je unášen zdánlivě nezastavitelnou silou vpřed bez možnosti vybočení z proudu, jakožto obraz počínající normalizace 70. let. Film byl opakovaně promítán také jako vizuální doprovod koncertů hudební skupiny The Plastic People. V roce 2016 byl film uveden na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě (programová sekce Dílny), v roce 2017 pak v rámci online výstavního projektu Okno do videoarchivu VVP AVU. Dílo bylo rovněž představeno na výstavě Jan Ságl – Obrazy z podzemí. Filmy 1971–74 (Praha: Galerie AMU 2016–2017, kurátorem Martin Blažíček). Přibližná délka díla je 21 min 30 s.

Ságl, Jan

Sken filmu

Sken filmu audiovizuálního díla Bosákové hody (1972, autorem Jan Ságl)

Ságl, Jan

Náhledová fotografie 04

Náhledová fotografie autorizované reprezentace audiovizuálního díla Bosákové hody (1972, autorem Jan Ságl)

Ságl, Jan

Náhledová fotografie 05

Náhledová fotografie autorizované reprezentace audiovizuálního díla Bosákové hody (1972, autorem Jan Ságl)

Ságl, Jan

Sken filmu

Sken filmu audiovizuálního díla Suchá u Nejdku (1972, autorem Jan Ságl)

Ságl, Jan

Náhledové video

Náhledové video autorizované reprezentace audiovizuálního díla Suchá u Nejdku (1972, autorem Jan Ságl)

Ságl, Jan

Samizdat

V průběhu zapomenuté cesty kamsi s Ivanem Jirousem narazil Jan Ságl na krajinu s desítkami volně visících reprodukčních kovolistů. V okruhu samizdatu zásadně nedostatkové zboží plnilo roli plašičky ptáků. Film zaznamenává prosluněnou krajinu posetou stříbřitými body v různých prostorových konstelacích jako formu nalezeného land artu. Práce volně navazuje na sérii krajinných intervencí Zorky Ságlové, které Ságl pravidelně spoluvytvářel a dokumentoval, a ve kterých hraje klíčovou roli právě konfrontace krajinných prvků s objekty geometrické povahy. Ságlovo pojetí zachycuje situaci civilně, avšak s téměř fotogenickým zaujetím, sleduje kontrasty a světlotonální hry mezi stříbřitými objekty, šedou škálou krajiny a oblohy. Film je možné číst i v duchu tradic „landscape filmmaking”, spontánního natáčení, v němž hlavní úlohu hraje hledání vztahů mezi krajinou, věcmi a pozorovatelem. V roce 2016 byl film uveden na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě (programová sekce Dílny). Přibližná délka audiovizuálního díla je 10 min 40 s.

Ságl, Jan

Náhledy

Složka obsahuje náhledy autorizované reprezentace audiovizuálního díla Samizdat (1972, autorem Jan Ságl).

Ságl, Jan

Náhledová fotografie 02

Náhledová fotografie autorizované reprezentace audiovizuálního díla Samizdat (1972, autorem Jan Ságl)

Ságl, Jan

Results 76 to 100 of 2762