Showing 2762 results

Archival description
Advanced search options
Print preview Hierarchy View:

2328 results with digital objects Show results with digital objects

Autorizovaná reprezentace (EN)

Autorizovaná reprezentace audiovizuálního díla Setkání - verze v anglickém jazyce (2020, autorkou Alžběta Bačíková)

Bačíková, Alžběta

Instalační dokumentace

Instalační dokumentace audiovizuálního díla Setkání (2018, [2020], autorkou Alžběta Bačíková)

Národní filmový archiv

Rešerše

Rešerše k audiovizuálnímu dílu Setkání (2018, [2020], autorkou Alžběta Bačíková)

Národní filmový archiv

Filmy

Složka obsahuje autorizované reprezentace a archivní mastery audiovizuálního díla Setkání - verze v českém a anglickém jazyce (2020, autorkou Alžběta Bačíková). Jedná se o novou střihovou verzi díla, která prolíná obrazovou a zvukovou stopu. Verze vznikla pro výstavu Můj pohled, tvůj obraz - můj obraz, tvůj pohled (Karlin Studios, Praha), jež se uskutečnila v rámci Fotograf Festivalu v roce 2020. Důvodem pro tuto verzi byly úvahy Alžběty Bačíkové nad kino verzí a problematikou inkluze (například otázka oddělování publika). Z hlediska přístupnosti měla autorka pocit, že původní verze z roku 2018 v tomto ohledu zcela nefungovala, a proto vytvořila verzi, která publiku umožňuje, aby se setkalo v jednom prostoru. Přibližná délka verze je 13 min 20 s.

Bačíková, Alžběta

Akviziční zpráva

Akviziční zpráva audiovizuálního díla Setkání (2018, [2020], autorkou Alžběta Bačíková)

Národní filmový archiv

Konzervátorská zpráva

Konzervátorská zpráva audiovizuálního díla Setkání (2018, [2020], autorkou Alžběta Bačíková)

Národní filmový archiv

MediaInfo report archivního masteru (CS)

MediaInfo report archivního masteru audiovizuálního díla Setkání - verze v českém jazyce (2020, autorkou Alžběta Bačíková)

Národní filmový archiv

MediaInfo report archivního masteru (EN)

MediaInfo report archivního masteru audiovizuálního díla Setkání - verze v anglickém jazyce (2020, autorkou Alžběta Bačíková)

Národní filmový archiv

Dokumentace

Složka obsahuje kompletní akviziční dokumentaci audiovizuálního díla Setkání - verze v českém a anglickém jazyce (2018, [2020], autorkou Alžběta Bačíková), konzervátorskou zprávu, instalační dokumentaci a MediaInfo reporty autorizovaných reprezentací a archivních masterů. Dokumentace se váže jak k verzi díla z roku 2018, tak k verzi z roku 2020.

Národní filmový archiv

Dead or Alive 2

Krátký film Dear or Alive 2 vznikl během studijní stáže Petry Vargové na Royal University College of Fine Arts ve Švédsku. Profesionalizované zázemí pro práci s novými médii umožnilo autorce pracovat s kvalitním technickým vybavením, konkrétně se jednalo o softwarové programy Flint a Adobe Premiere pro tvorbu virtuální reality. Inspirací pro vznik práce byla známá počítačová hra Dead or Alive, ve které hráči v jednotlivých kolech bojují proti stále silnějším soupeřům. Umělkyně za pomoci virtuálního setu vložila do hry svou vlastní postavu a samu sebe tak nasadila do boje proti fiktivním stvořením. Práce odrážela širší zájem autorky o vztah mezi lidskou fyziognomií a unifikovaným charakterem digitálního prostředí. Film získal několik mezinárodních ocenění, např. Film and Media Forum (Barcelona 2002) či Place Gallery Award (Stockholm 2003), a byl prezentován v rámci výstav a festivalů, např. Mladý maso (Dům u Zlatého prstenu, Praha 2002), Ars Electronica (Linz 2002), transmediale (Berlin 2002) či Entermultimediale (Praha 2005). Přibližná délka audiovizuálního díla je 3 min 35 s.

Vargová, Petra

Náhledy

Složka obsahuje náhledy autorizované reprezentace audiovizuálního díla Dead or Alive 2 (2001, autorkou Petra Vargová).

Vargová, Petra

Náhledová fotografie 03

Náhledová fotografie autorizované reprezentace audiovizuálního díla Dead or Alive 2 (2001, autorkou Petra Vargová)

Vargová, Petra

Náhledová fotografie 05

Náhledová fotografie autorizované reprezentace audiovizuálního díla Dead or Alive 2 (2001, autorkou Petra Vargová)

Vargová, Petra

Autorizovaná reprezentace

Autorizovaná reprezentace audiovizuálního díla Dead or Alive 2 (2001, autorkou Petra Vargová)

Vargová, Petra

Náhledová fotografie 02

Náhledová fotografie autorizované reprezentace audiovizuálního díla Dead or Alive 2 (2001, autorkou Petra Vargová)

Vargová, Petra

Náhledová fotografie 04

Náhledová fotografie autorizované reprezentace audiovizuálního díla Dead or Alive 2 (2001, autorkou Petra Vargová)

Vargová, Petra

Results 151 to 175 of 2762