Showing 2762 results

Archival description
Advanced search options
Print preview Hierarchy View:

2328 results with digital objects Show results with digital objects

Náhled obrazové stopy (EN)

Náhled obrazové stopy audiovizuálního díla Setkání - verze v anglickém jazyce (2018, autorkou Alžběta Bačíková)

Bačíková, Alžběta

Dokumentace

Složka obsahuje kompletní akviziční dokumentaci audiovizuálního díla Miss Krimi (2005, autory Marek Ther a Ondřej Brody), konzervátorskou zprávu a MediaInfo reporty autorizované reprezentace a archivního masteru díla.

Národní filmový archiv

MediaInfo report skenu filmu

MediaInfo report skenu filmu audiovizuálního díla Zmenšil jsem průměr Země (1977, autorem Lumír Hladík)

Národní filmový archiv

Rešerše k autorovi

Rešerše týkající se základních biografických údajů a celkové tvorby Radka Pilaře

Národní filmový archiv

Dokumentace

Složka obsahuje kompletní akviziční dokumentaci audiovizuálního díla Dům daleko (2003, autorem Martin Ježek), konzervátorskou zprávu a MediaInfo reporty autorizované reprezentace, skenu filmu a zvukové stopy díla.

Národní filmový archiv

Rešerše k dílu

Rešerše k audiovizuálnímu dílu Musica Picta – Čas veselosti (1989 / 1991, autorem Radek Pilař)

Národní filmový archiv

Náhledová fotografie 03

Náhledová fotografie autorizované reprezentace audiovizuálního díla Mumlava (1978, autorem Miloš Šejn)

Šejn, Miloš

Náhledová fotografie 03

Náhledová fotografie autorizovaná reprezentace audiovizuálního díla Viděno vzduchem (2003, autorkou Pavla Sceranková)

Sceranková, Pavla

Rokle

Film Rokle je nejdelším a nejpropracovanějším filmem Miloše Šejna. Autor v něm zaznamenal průnik strmou lesní roklí v centru Prachovských skal. V několika formálně oddělených sekcích se soustředil na sérii různých typů prostředí (povrch skal, obloha a sluneční paprsky, otvory a prolákliny, rozechvělá vodní hladina) a na zachycení konfrontace s terénem skal. Film ve výsledku vytváří svůj vlastní uzavřený celek putování vzhůru a opět dolů, v němž Šejn sleduje nejen jakýsi narativ vzepětí a sestupu, ale i příběh materiálů a tvarů (od pevného přes světlo k tekutému), kompozičních řešení a kamerových pohybů. V roce 2019 byl film uveden na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě (programová sekce Dílny), v roce 2020 pak v rámci cyklu Paralelní kino v pražském kině Ponrepo. Přibližná délka díla je 6 min 59 s.

Šejn, Miloš

Rešerše

Rešerše k audiovizuálnímu dílu Braunův betlém (1985, autorem Miloš Šejn)

Národní filmový archiv

Náhledová fotografie 01

Náhledová fotografie autorizované reprezentace audiovizuálního díla Samizdat (1972, autorem Jan Ságl)

Ságl, Jan

Náhledová fotografie 03

Náhledová fotografie autorizované reprezentace audiovizuálního díla Kytka (1994, autorem René Slauka)

Slauka, René

Náhledová fotografie 09

Náhledová fotografie autorizované reprezentace audiovizuálního díla Úkryt (2006, autorkou Pavla Sceranková)

Sceranková, Pavla

Akviziční zpráva

Akviziční zpráva audiovizuálního díla Cesta do školy (2000, autorem Michal Pěchouček)

Národní filmový archiv

Filmy

Složka obsahuje archivní master a autorizovanou reprezentaci audiovizuálního díla Sáčkování (2004, autorkou Pavla Sceranková).

Sceranková, Pavla

Souhrnné pracovní rešerše

Pracovní rešerše obsahující souhrnné informace získané v letech 2021–2022 v rámci výzkumného projektu 4525/2021 Videoarchiv Radka Pilaře (projekt podpořen Státním fondem kinematografie).

Národní filmový archiv

Results 151 to 175 of 2762