Showing 2762 results

Archival description
Advanced search options
Print preview Hierarchy View:

2328 results with digital objects Show results with digital objects

Alternativní verze

 • nfa-va-041855
 • Item
 • Druhá polovina 80. let
 • Part of Videoarchiv

Alternativní verze audiovizuálního díla Můj osobní „nekonečný” vektor (druhá polovina 80. let, autorem Lumír Hladík)

Hladík, Lumír

Sken filmu

 • nfa-va-380575
 • Item
 • Druhá polovina 80. let
 • Part of Videoarchiv

Sken filmu audiovizuálního díla Můj osobní „nekonečný” vektor (druhá polovina 80. let, autorem Lumír Hladík)

Hladík, Lumír

Autorizovaná reprezentace

 • nfa-va-793070
 • Item
 • Druhá polovina 80. let
 • Part of Videoarchiv

Autorizovaná reprezentace audiovizuálního díla Můj osobní „nekonečný” vektor (druhá polovina 80. let, autorem Lumír Hladík)

Hladík, Lumír

Archivní master alternativní verze

 • nfa-va-973611
 • Item
 • Druhá polovina 80. let
 • Part of Videoarchiv

Archivní master alternativní verze audiovizuálního díla Můj osobní „nekonečný” vektor (druhá polovina 80. let, autorem Lumír Hladík)

Hladík, Lumír

Dokumentace

Složka obsahuje kompletní akviziční dokumentaci audiovizuálního díla Můj osobní „nekonečný" vektor (druhá polovina 80. let, autorem Lumír Hladík), konzervátorskou zprávu, titulkový soubor, MediaInfo reporty autorizované reprezentace díla, skenu filmu, alternativní verze díla a souvisejícího archivního masteru.

Národní filmový archiv

MediaInfo report autorizované reprezentace

MediaInfo report autorizované reprezentace audiovizuálního díla Můj osobní „nekonečný” vektor (druhá polovina 80. let, autorem Lumír Hladík)

Národní filmový archiv

Rešerše

Rešerše k audiovizuálnímu dílu Můj osobní „nekonečný” vektor (druhá polovina 80. let, autorem Lumír Hladík)

Národní filmový archiv

Titulky (CS, EN)

Titulky (explikace akcí) v českém a anglickém jazyce k audiovizuálnímu dílu Můj osobní „nekonečný” vektor (druhá polovina 80. let, autorem Lumír Hladík)

Národní filmový archiv

MediaInfo report skenu filmu

MediaInfo report skenu filmu audiovizuálního díla Můj osobní „nekonečný” vektor (druhá polovina 80. let, autorem Lumír Hladík)

Národní filmový archiv

Akviziční zpráva

Akviziční zpráva audiovizuálního díla Můj osobní „nekonečný” vektor (druhá polovina 80. let, autorem Lumír Hladík)

Národní filmový archiv

MediaInfo report alternativní verze

MediaInfo report alternativní verze audiovizuálního díla Můj osobní „nekonečný” vektor (druhá polovina 80. let, autorem Lumír Hladík)

Národní filmový archiv

Konzervátorská zpráva

Konzervátorská zpráva audiovizuálního díla Můj osobní „nekonečný” vektor (druhá polovina 80. let, autorem Lumír Hladík)

Národní filmový archiv

Náhledy

 • nfa-va-437011
 • File
 • Druhá polovina 80. let
 • Part of Videoarchiv

Složka obsahuje náhledy k autorizované reprezentaci audiovizuálního díla Můj osobní „nekonečný" vektor (druhá polovina 80. let, autorem Lumír Hladík).

Hladík, Lumír

Náhledové video

 • nfa-va-188344
 • Item
 • Druhá polovina 80. let
 • Part of Videoarchiv

Náhledové video autorizované reprezentace audiovizuálního díla Můj osobní „nekonečný” vektor (druhá polovina 80. let, autorem Lumír Hladík)

Hladík, Lumír

Náhledová fotografie 01

 • nfa-va-442413
 • Item
 • Druhá polovina 80. let
 • Part of Videoarchiv

Náhledová fotografie autorizované reprezentace audiovizuálního díla Můj osobní „nekonečný” vektor (druhá polovina 80. let, autorem Lumír Hladík)

Hladík, Lumír

Náhledová fotografie 02

 • nfa-va-494408
 • Item
 • Druhá polovina 80. let
 • Part of Videoarchiv

Náhledová fotografie autorizované reprezentace audiovizuálního díla Můj osobní „nekonečný” vektor (druhá polovina 80. let, autorem Lumír Hladík)

Hladík, Lumír

Image Maker

Dílo Image Maker vzniklo pro samostatnou výstavu Pavly Scerankové s názvem Veritas, která se uskutečnila v pražské Drdova Gallery (2015). Filmová dokumentace výstavní instalace ukazuje vertikální projekci snímku, kterou ve výstavním prostoru doplňuje stejnojmenný objekt tvořený sochou a šicím strojem. Pracovní verze filmu ilustruje provázanost instalace s projekcí, neboť za pomoci dokumentovaného šicího stroje je roztáčen figurální objekt, jehož pohyb zachycuje finální verze snímku. Inspirací pro vznik díla byl zájem umělkyně o fyziognomii lidského vnímání, a to konkrétně o sakadické pohyby oka. Videoinstalace vychází z reflexe trajektorie pozorujícího oka, které svým pohybem buduje vizuální objem. Umělkyně tak v díle pracuje s principy konstrukce lidského vizuálního pole a utvářením obrazu jako časoprostorového prožitku. Přibližná délka audiovizuálního díla je 2 min 33 s.

Sceranková, Pavla

Dokumentace

Složka obsahuje kompletní akviziční dokumentaci audiovizuálního díla Image Maker (2015, autorkou Pavla Sceranková), konzervátorskou zprávu, výstavní dokumentaci a MediaInfo reporty autorizovaných reprezentací a archivních masterů díla.

Národní filmový archiv

Akviziční zpráva

Akviziční zpráva audiovizuálního díla Image Maker (2015, autorkou Pavla Sceranková)

Národní filmový archiv

Rešerše

Rešerše k audiovizuálnímu dílu Image Maker (2015, autorkou Pavla Sceranková)

Národní filmový archiv

Konzervátorská zpráva

Konzervátorská zpráva audiovizuálního díla Image Maker (2015, autorkou Pavla Sceranková)

Národní filmový archiv

Results 26 to 50 of 2762